Zelfstandigen aftrek

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan kunt u voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking komen als u aan het urencriterium voldoet (minimaal 1225 uur uur per jaar erken voor uw onderneming) en als u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar bent. Het bedrag dat u dan mag aftrekken, hangt af van de winst van uw onderneming.

Is de winst te laag om de zelfstandigenaftrek volledig te benutten, dan mag u het restant verrekenen met de winst in de negen daaropvolgende jaren. Starters mogen de aftrek gedurende de eerste 3 jaar na de start van hun onderneming nog verrekenen met loon of een uitkering.

Neem contact op om eens vrijblijvend te overleggen »

Comments are closed.