Heffingskortingen

Als werkgevers heeft u te maken met een aantal heffingskortingen in de loonbelasting. Deze heffingen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer.

Comments are closed.